ميزان الحكمه با ترجمه فارسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : محمدي ري شهري، محمد، ۱۳۲۵ -
عنوان قراردادي : ميزان الحكمه . فارسي - عربي
عنوان و نام پديدآور : ميزان الحكمه (با ترجمه فارسي)/ محمدي ري شهري ؛ ترجمه حميدرضا شيخي ؛ مقابله و تصحيح علي حچيمي ... [و ديگران] ؛ ويراستار فارسي سعيدرضا علي عسكري، محمد باقري زاده اشعري، قاسم شيرجعفري ؛ ويراستار عربي كمال كاتب ... [و ديگران].
وضعيت ويراست : ويراست ۲.
مشخصات نشر : قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸۶-
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : پژوهشكده علوم و معارف حديث؛ ۵.
شابك : دوره ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۰-۷ : ؛ دوره، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۰-۹ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱ ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۱-۴ : ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۱-۶ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج.۲ ٬ چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۲-۱ : ؛  ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۲، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۲-۳ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۳، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۳-۰ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۴ ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۴-۵ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۴، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۴-۷ : ؛ ۵۵۰۰۰ ريال (ج.۵، چاپ هفتم) ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۵، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۵-۴ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال (ج.۶ ٬ چاپ هفتم) ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۶، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۶-۱ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۷، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۷-۸ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۸، چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۸-۳ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۸، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۸-۵ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۹، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۵۹-۲ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۰، چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۱۰-۶ : ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۰، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۰-۸ : ؛ ج ۱۰، چاپ دوازدهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۰-۸ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱۱، چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۰-۷ : ؛ ۷۰۰۰۰۰ ريال: ج.۱۱، چاپ هشتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۱۱-۳ :  ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۱، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۱-۵ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۲، چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۱۲-۰ : ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۲، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۲-۲ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال (ج. ۱۳، چاپ هفتم) ؛ ۷۰۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۳، چاپ هشتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۰۰-۷ : ؛ ۸۵۰۰۰ ريال: ج. ۱۳، چاپ نهم  ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۳-۹ : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۱۴، چاپ هفتم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۲۱۴-۴ : ؛ ۷۰۰۰۰۰ ريال (ج.۱۴ ٬ چاپ هشتم) ؛ ۸۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱۴، چاپ نهم ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۳-۳۶۴-۶ :
يادداشت :  فارسي - عربي.
يادداشت : چاپ هفتم.
يادداشت :  ج. ۱ - ۸ ، ۹ و ۱۰ - ۱۴(چاپ نهم: ۱۳۸۷).
يادداشت : ج.۲ ٬ ۴، ۵ ، ۶، ۸ ۱۰٬ - ۱۴ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶).
يادداشت : ج. ۸ و ۱۰(چاپ دوازدهم: ۱۳۹۰).
يادداشت : ج. ۱۱، ۱۳ ٬ ۱۴ (چاپ هشتم: ۱۳۸۶).
يادداشت :  كتابنامه.
يادداشت : نمايه.
مندرجات : ج. ۱. آ - ب.- ج. ۲. ب - ح.- ج. ۳. ح - خ.- ج. ۴. د - ر.- ج. ۵. ز - ش.- ج.۶. ش - ظ.- ج. ۷. ع.- ج. ۸. ع - غ.- ج.۱۱. م - ن.- ج. ۱۲. ن - ه.- ج. ۱۳. ه - ي.- ج. ۱۴. فهرست ها
موضوع : احاديث
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : احاديث اهل سنت -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : شيخي، حميدرضا، ۱۳۳۷ -، مترجم
شناسه افزوده : علي عسكري، سعيدرضا، ۱۳۴۴ -، ويراستار
شناسه افزوده : كاتب، كمال، ويراستار
شناسه افزوده : موسسه علمي - فرهنگي دارالحديث. سازمان چاپ و نشر
رده بندي كنگره : BP۱۱۶/۵/م۳م۹۰۴۱ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۲۱
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۰۱۷۱۴
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد ۱؛ جلد ۲؛ جلد ۳؛ جلد ۴؛ جلد ۵؛ جلد ۶؛ جلد ۷؛ جلد ۸؛ جلد ۹؛ جلد ۱۰؛ جلد ۱۱؛ جلد ۱۲؛ جلد ۱۳؛ جلد ۱۴