مواعظ: سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس
سرشناسه : حق شناس، عبدالكريم، ۱۲۹۸ _ ۱۳۸۶. 
عنوان و نام پدیدآور : مواعظ : سلسله مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس (قدس سره)/تحت اشراف محمدعلی جاودان ؛ ویرایش صدرالدین نخچی 
مشخصات نشر :تهران 
شابک : ۰-۰۶-۵۵۱۵-۶۰۰-۹۷۸ 
یادداشت : کتابنامه واژه نامه . 
موضوع : حق شناس،عبدالکریم ۱۲۹۸ _ ۱۳۸۶ . -- وعظ 
موضوع : اخلاق اسلامی 
شناسه افزوده جاودان، محمدعلی، ۱۳۲۴- 
شناسه افزوده : نخ چی، صدرالدین، ۱۳۵۲ - ویراستار 
شناسه افزوده : مؤسسه در راه حق 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۸ 
رده بندی کنگره : ۱۰/۵/ ح ۷م BP۱۳۸۸۸ 
شماره کتابشناسی ملی : ۹۵۰۲۹۸۱ 
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب ؛ جلد ۱؛ جلد ۲