ديده بان، بيدار! ديدگاهها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ فضل الله نوري
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ابوالحسني، علي، - ۱۳۳۴
عنوان و نام پديدآور : ديده بان، بيدار! ديدگاهها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ فضل الله نوري/ علي ابوالحسني (منذر)
مشخصات مقاله : تهران: عبرت، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ص ۱۱
شابك : ۹۶۴-۹۱۸۳۰-۵-۱۱۰۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:...Ali abual - hassani. Lookout, ale Rt the.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۱۳] - ۲۲۴؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع : فضل الله نوري، ۱۳۲۷ - ۱۲۵۹ق. -- سرگذشتنامه
موضوع : ايران -- تاريخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۷ - ۱۳۲۴ق. -- روحانيت
موضوع : مجتهدان و علما -- سرگذشتنامه
رده بندي كنگره : DSR۱۴۵۳/ف۶ الف۲۴ ۱۳۸۰
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ يك سال از رحلت استاد ابوالحسني مي گذرد و اين رحلت به قدري ناگهاني و بهت انگيز بود كه نتوانستيم كم و كيف ماجرا را از زبان شما بشنويم. ايشان كه حالشان خوب بود. اين جريان چطور اتفاق افتاد؟؛ شما يك سال را با مواريث علمي پدر سپري كرده ايد. امروز اگر بخواهيد به جوانان و كساني كه هم سن و سال شما و علاقمند به پيگيري اين مسير هستند، پدرتان را معرفي كنيد چه مي گوييد؟؛ كتاب «شهيد مطهري، افشاگرتوطئه...» در ميان آثار ايشان از اهميت زيادي برخوردار است و انتشار آن هم مخالفين زيادي را براي ايشان رقم زد. حتي برخي كناره گيري ايشان را تا حدودي به اين كتاب نسبت مي دهند و مي گويند كه ايشان از برخي از مطالب آن عدول كرده است. شنيدن آخرين مواضع ايشان در نسبت با مطالب اين كتاب از زبان شما مغتنم است.؛ ...و در آن شرايط سخت جرئت نقد پيدا كنند.؛ از بازتاب هاي انتشار اين كتاب هم برايمان بگوئيد.؛ يعني در شخصيت ردّيه نويسان مشخص شده.؛ ايشان متوجه شدند كه آب از سرچشمه گل آلود است و بايد آنجا را درست كرد.؛ بازتابهاي مثبت انتشار كتاب «شهيد مطهري افشاگر توطئه...» چه بود؟؛ در برخورد با ايشان، كساني كه آشنايي كافي به روحيات و منش علمي ايشان نداشتند، گاهي چنين تصور مي كردند كه انسان بسيار متعصبي است، اما در بعضي از موارد چنان وسعت مشربي در ايشان مشاهده مي شد كه حتي دوستان را متعجب مي كرد. اين ويژگي ها چگونه در ايشان جمع شده و حاصل چه فرآيندي بود؟؛ بحث به جاي مهمي رسيد ، بعضي ها ادعا مي كنند ايشان نسبت به شيخ فضل الله نوري تعصب داشت و اين مسئله طبعا در جهت گيري ايشان اثر گذاشت. نظر شما در اين باره چيست؟؛ البته متأثر از مواريث فكري آقاي شيخ حسين لنكراني هم بود، چون ايشان تائب شدن تقي زاده را تا حد زيادي از آقاي لنكراني گرفته بود.؛ چه تمهيداتي براي حفظ و نشر آثار و آراء ايشان انديشيده ايد؟؛ از كتاب هاي در دست چاپ ايشان هم نام ببريد.