سه مقاله در اصل امامت
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نجفي، هادي، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام پديدآور : سه مقاله در اصل امامت / تاليف هادي نجفي.
مشخصات نشر : قم: دارالتفسير، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۱۱۲ ص.
شابك : ۲۰۰۰۰ ريال:۹۷۸-۹۶۴-۵۳۵-۲۰۸-۸
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. [ ۱۰۵ ] - ۱۱۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : امامت
موضوع : امامت -- جنبه هاي قرآني
رده بندي كنگره : BP۲۲۳/ن۳س۹ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۵
شماره كتابشناسي ملي : ۱۸۴۴۶۶۷
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيشگفتار؛ مقاله اول: كليّاتي در مورد امامت و مصداق آن در آيات قرآن و احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله؛ مقاله دوم: برخي از سخنان شخصيت هاي اهل سنت در مورد اميرالمؤمنين عليه السلام و فرزندان معصومش عليهم السلام؛ مقاله سوم: قطره اي از درياي مظلوميت