فصلنامه اشارات - شماره ۱۰۵
مشخصات كتاب:
سردبير: سيدعلي حسيني ايمني
ماهنامه ادبي مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما/ كد: ۱۲۳۷/ بهمن ۱۳۸۶
مدير مسئول: داوود رجبي نيا
سردبير: سيدعلي حسيني ايمني 
با همكاري: فرج الله نعمتي 
صفحه آرا: اكرم سادات بني زهرا
نسخه پردازان: فرشته سادات قافله باشي ـ منير سادات قافله باشي 
ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر 
بها: ۱۰۰۰۰ ريال 
با آثاري از
آقايان: ميثم اماني، عباس محمدي، محمدعلي كعبي، روح الله حبيبيان، مهدي خليليان، محمدكاظم بدرالدين، حسين اميري و نقي يعقوبي
خانم ها: محبوبه زارع، رزيتا نعمتي، سودابه مهيجي، معصومه داوودآبادي، نزهت بادي، فاطره ذبيح زاده، فاطمه پهلوان علي آقا و فاطمه سادات احمدي ميانكوهي
نشاني
قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ص پ ۳۱۳۳ ـ ۳۷۱۸۵ ـ تلفن: ۲۹۱۹۶۷۰ ـ دورنگار: ۲۹۱۵۵۱۰
تلفن دفتر مجله: ۲۹۳۵۸۰۳ـ۰۲۵۱ 
پست الكترونيكي: Email:Esharat@IRIB.ir
تهران: خ وليعصر ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر (رفاه) ـ طبقه زيرزمين
تلفن: ۲۲۰۱۴۷۳۸ دورنگار: ۲۲۱۶۴۹۹۷
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ زمزمه هاي آسماني؛ براي سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي؛ صبح و سلام؛ با شقايق ها (پابه پاي شهيدان دفاع مقدس)؛ زخم زيتون؛ از دريچه زمان؛ تو را من چشم در راهم (به آستان حضرت ولي عصر(عج))