آرشيو دروس خارج مستحدثه آيت الله العظمي مكارم شيرازي۷۲-۷۳
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شيرازي، ناصر مكارم،۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج مستحدثه آيت الله العظمي مكارم شيرازي۷۳-۷۲ /ناصر مكارم شيرازي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج مستحدثه
عناوين اصلي كتاب شامل:
مباحث كلي در مورد مسائل مستحدثه جلسه ۱؛ ماهيت اسكناس جلسه ۲؛ ماهيت اسكناس جلسه ۳؛ احكام اسكناس جلسه ۴؛ كم شدن ماليت اسكناس جلسه ۶؛ اداي دين در موردي كه ارزش اسكناس تغيير كرده است جلسه ۷؛ اداي دين در موردي كه ارزش اسكناس تغيير كرده است جلسه ۸؛ اداي دين در موردي كه ارزش اسكناس تغيير كرده است جلسه ۹؛ بانكداري اسلامي جلسه ۱۰؛ مالكيت عناوين اعتباريه جلسه ۱۲؛ بانك ها و معاملات بانكي جلسه ۱۳؛ معاملات بانكي جلسه ۱۴؛ بررسي معاملات بانكي جلسه ۱۵