مفاتيح الصحه
مشخصات كتاب:
سرشناسه:موسوي دهسرخي اصفهاني، محمود، ۱۳۰۵- .
عنوان و نام پديدآور:مفاتيح‌الصحه/نويسنده محمد موسوي‌ده‌سرخي
مشخصات نشر:قم: ميرفتاح، ۱۳۸۵
مشخصات ظاهري:۱۵۹ص
شابك::۹۶۴-۸۴۸۹-۱۵-۷
يادداشت:كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
يادداشت:عنوان ديگر: مفاتيح الصحه في طب‌النبي و‌الائمه ( عليهم السلام)
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر:مفاتيح الصحه في طب‌النبي و الائمه ( عليهم‌السلام)
موضوع:پزشكي اسلامي.
اسلام و پزشكي.
بهداشت -- احاديث.
رده بندي كنگره:R۱۲۸/۳/م۸۶م۷ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي:۶۱۰/۹۱۷۶۷۱
شماره كتابشناسي ملي:۱۰۳۶۹۲۵
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ مقدمه؛ باب اول: در طب النبي صل الله عليه و آل وسلم؛ باب دوم: در طب الائمه عليهم السلام؛ باب سوم: در پاره اي از فرمايشات حضرت امام رضا عليه السلام در طب؛ باب چهارم: در بيان اطعمه و اشربه مباحه است (بترتيب حروف معجم)