کنز الحقایق شرح و تعلیق دفتر اول مثنوی
 سرشناسه : عصام رودسری، عبدالله، ۱۳۳۴ -
عنوان قراردادی : مثنوی .برگزیده .شرح
عنوان و نام پديدآور : کنزالحقایق/ عبدالله عصام‌رودسری.
مشخصات نشر : ساری: انتشارات الحاوی،۱۴۰۰ -
مشخصات ظاهری : ج.؛۲۲×۲۹س‌م.
شابک : ج.۱:۹۷۸-۶۲۲-۹۷۸۴۷-۷-۸
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
مندرجات : ج.۱. شرح و تعلیق دفتر اول مثنوی جلال‌الدین‌محمد مولوی.--
موضوع : مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد، ۶۰۴- ۶۷۲ق. مثنوی-- نقد و تفسیر
موضوع : Mowlavi, Jalaloddin Muhammad ibn Muhammad, ۱۲۰۷-۱۲۷۳ .Masnavi-- Criticism and interpretation
موضوع : شعر فارسی -- قرن ۷ق. -- تاریخ و نقد
Persian poetry -- ۱۳th century -- History and criticism
شناسه افزوده : مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ق.مثنوی. برگزیده . شرح
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
رده بندی کنگره : PIR۵۳۰۵
رده بندی دیویی : ۸فا۱/۳۱
شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۹۱۵۲۱
ص: ۱
↨
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ مقدمه ؛ شرح حکایات اول: پادشاه و کنیز ؛ شرح حکایت دوم: حکایت بقال و طوطی ؛ شرح حکایت سوم : داستان پادشاه یهودی متعصب و وزیر مکار ؛ شرح حکایت چهارم : داستان پادشاه یهودی متعصب دیگری که تلاش در راه قتل مسیحیان می نمود ؛ شرح حکایت پنجم: حکایت شیر و خرگوش ؛ شرح حکایت ششم: حکایت آمدن نماینده کشور رُم به نزد عُمر بن الخطاب و دیدن کرامات عمر ؛ شرح حکایت هفتم: حکایت طوطی و بازرگان ؛ شرح حکایت هشتم داستان عمربن الخطاب و مطرب ؛ شرح حکایت نهم: داستان خلیفه و مرد فقیر ؛ شرح حکایت دهم: توصیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی کرم الله وجهه ؛ شرح حکایت یازدهم: دعا کردن بلعم بن باعور و... و داستان هاروت و ماروت ؛ شرح حکایت دوازدهم: حکایت رسول خدا و زید ؛ شرح حکایت سیزدهم: شرح احوال جنگ عظیم علی علیه السلام با عمربن عبدود ملعون ؛ شرح حکایت چهاردهم: خبر پیامبر به قاتل علی علیه السلام در انجام قتل آن حضرت و...