پرواز با موج ريل (مهدويت)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مرحمتي، مرتضي، ۱۳۵۸-
عنوان و نام پديدآور : پرواز با موج ريل (مهدويت)/نويسنده مرتضي مرحمتي ؛ ويراستار سيدمحمدكاظم مددي.
مشخصات نشر : مشهد : انتشارات ولايت، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري : ۷۱ ص.
فروست : داستان‌هاي من و حامد؛ ۳.
شابك : ۵۰۰۰۰ ريال:۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۴۴-۹-۵
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : داستان‌هاي فارسي -- قرن ۱۴
Persian fiction -- ۲۰th century
رده بندي كنگره : PIR۸۲۰۳ /ر۳۸۴۸‌پ۴ ۱۳۹۷
رده بندي ديويي : ۸فا۳/۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۵۳۰۸۵۴۴
اطلاعات ركورد كتابشناسي : فيپا
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ساعت سه و نيم بعد از ظهر بود، امّا هنوز از سعيد خبري نبود.؛ سعيد كه انگار جا خورده بود گفت:؛ من كه حسّ كنجكاويم گل كرده بود گفتم:؛ حامد نگاهي به سعيد كرد و گفت:؛ جمالزهي با دستپاچگي گفت:؛ «المَهديُّ مِن وُلدِ فاطِمَة».؛ شباهت هاي بين امام زمان و بين حضرت عيسي و حضرت موسي و حضرت خضر؛ عنايت امام زمان و حضرت زهراء عليهما السلام؛ اي وارث شير خداياصاحب الامر