گزیده‌ای جامع از الغدیر‌
سرشناسه:شفیعی، محمدحسن
عنوان قراردادی:الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب .برگزیده
عنوان و نام پديدآور:گزیده‌ای جامع از الغدیر/ تالیف عبدالحسین امینی؛ تلخیص، ترجمه و تحقیق محمدحسن شفیعی‌شاهرودی؛ [ به سفارش ] موسسه میراث نبوت.
مشخصات نشر: قم: قلم مکنون، ۱۴۲۸ ق.= ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری:۱۳۲۰ ص.
فروست:کنزالعمال؛ ۶۰۱:۱۱. تاریخ بغداد؛ ۱۷۷:۵.
شابک:۱۲۰۰۰۰ ریال ؛ ۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ۱۲۰۰۰۰ ریال‌۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۷-۱۹۹ :
يادداشت:چاپ اول و دوم: ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۶.
يادداشت: چاپ سوم.
يادداشت:عنوان دیگر: برگزیده‌الغدیر.
یادداشت:؛ کتابنامه: ص. [ ۱۳۰۵ ] - ۱۳۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:برگزیده‌الغدیر.
موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت
موضوع:غدیر خم
شناسه افزوده:موسسه میراث نبوت
رده بندی کنگره:BP۲۲۳/۵۴/الف۸غ۴۰۴۲۱۵ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۵۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۱۰۳۱۵۹
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پيشگفتار:؛ واقعۀ غدير؛ سوگند دادن و استدلال به حديث شريف غدير؛ كسانى كه به خاطر پنهان كردن حديث غدير به نفرين على عليه السلام مبتلا شدند؛ غدير در قرآن؛ نگرشى در حديث؛ عيد غدير در اسلام؛ حديث تهنيت [تبريك گويى به امير مؤمنان]؛ بازگشت به آغاز سخن؛ تاجگذارى در روز غدير؛ سخنى پيرامون سند حديث غدير از حافظان مورد اطمينان و سرشناسان اهل سنّت؛ داورى پيرامون سند حديث؛ نگاهى كلّى به ديدگاههاى ابن حزم اُندلسى متوفّاى (۴۵۶)؛ معناى حديث غدير؛ اعمال عبادى روز غدير؛ شعر و شعرا در كتاب و سنّت؛ هاتفان شعر؛ انجمن شاعران؛ شعر و شعرا نزد ائمّه عليهم السلام؛ شعر و شعرا نزد بزرگان دين؛ شعراى غدير در قرن اول هجرى؛ شعراى غدير در قرن دوم هجرى؛ شعراى غدير در قرن سوم هجرى؛ شعراى غدير در قرن چهارم هجرى؛ شعراى غدير در قرن پنجم هجرى؛ شعراى غدير در قرن ششم هجرى؛ شعراى غدير در قرن هفتم هجرى؛ شعراى غدير در قرن هشتم هجرى؛ شعراى غدير در قرن نهم هجرى؛ شعراى غدير در قرن دهم هجرى؛ شعراى غدير در قرن يازدهم هجرى؛ شعراى غدير در قرن دوازدهم هجرى؛  فهرست ترتيبى؛ فهرست موضوعى؛ كتابنامه