حدیث روزگار۱۰: خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره سازمان ها و احزاب سیاسی دوران انقلاب

سال ۱۳۹۶
حديث روزگار۱۰: خاطرات مستند سيد هادي خسروشاهي درباره سازمان‌ها و احزاب سياسي دوران انقلاب
مشخصات كتاب:
سرشناسه:خسروشاهي، سيدهادي، ۱۳۱۷ - 
عنوان و نام پديدآور:خاطرات مستند سيد هادي خسروشاهي درباره سازمان‌ها و احزاب سياسي دوران انقلاب/ نويسنده سيدهادي خسروشاهي.
مشخصات نشر:قم: كلبه شروق، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:۳۲۰ص.:مصور.؛۵/۱۴×۵/۲۱س‌م.
فروست:حديث روزگار؛۱۰.
شابك:۹-۷۶-۷۲۵۵-۹۶۴-۹۷۸
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:نمايه. 
موضوع:خسروشاهي، سيدهادي، ۱۳۱۷ - -- خاطرات
موضوع:حزب‌هاي سياسي -- ايران
موضوع:Political parties -- Iran
موضوع:ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷ 
موضوع:Iran -- History -- Islamic Revolution, ۱۹۷۹
رده بندي كنگره:الف ۱۳۹۶ ۳ آ ۵ خ / ۱۵۶۸ DSR
رده بندي ديويي:۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
شماره كتابشناسي ملي:۴۹۰۶۵۳۹
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ ۱ : سازمان مجاهدين خلق يا فرقه رجويّه؛ ۲ : حزب توده در خط امام!؛ ۳ : فرقه فرقان؛ ۴ : دفتر هماهنگي‌هاي مردمي - حزب بني‌صدر -؛ فهرست‌ها (اعلام، اماكن، كتب)؛ اسناد و تصاوير