حلقه ى نقد مردم‌سالارى دينى
حلقه ى نقد مردم‌سالارى دينى مركز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه‌ى علميه‌ى قم كارشناسان: حجج اسلام و المسلمين ارسطا و نوروزى مجرى: حجت الاسلام و المسلمين باقرزاده 
عنوان و نام پديدآور : حلقه ى نقد مردم‌سالارى دينى/ جمعی از نویسندگان.
مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۰.
موضوع : دموکراسی -- ایران
دموکراسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
رده بندی کنگره : BP۲۳۳/۷ /ش۴‌ز۹ ۱۳۹۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ مردم‌سالارى دينى؛ سؤال: اين اصطلاح چگونه ابهام دارد در حالى كه دموكراسى همان حكومت مردم بر مردم و براى مردم است؟ در حالى كه اگر ابهامى هم داشته باشد در مقام اجرا است؟ ؛ سؤال: آيا اين موضوع باعث مى‌شود كه عدالت مفهوم مبهمى داشته باشد؟ ؛ سؤال: نظرتان در مورد واژه‌ى جمهوريّت چيست؟ ؛ سؤال: در مقايسه يا تطبيق، چاره‌اى جز ملاك قرار دادن يك مفهوم رايج نداريم. حال...؛ سؤال: اگر دموكراسى را مرادف با مردم سالارى آيا ابهامى در اين مفهوم كلّى وجود دارد يا نه؟ ؛ سؤال: چه زمينه‌ها و عللى باعث پيدايش و بروز انديشه‌ى دموكراسى در غرب و در ذهن انديشمندان گرديد؟ ؛ سؤال: آيا در واقع نظر شما اين است كه دموكراسى در غرب، بهانه‌اى است براى سوء استفاده از آراى ملت‌ها و...؛ سؤال: علل رواج انديشه‌ى دموكراسى در اذهان سياست‌مداران و انديشمندان غربى در دوران...؛ سؤال: از كلام شما چنين برمى‌آيد كه در واقع دولت‌ها و حكومت‌ها براى رهايى از يك بحران مشروعيت...؛ سؤال: مبناى ارزش‌گزارى براى دموكراسى از نگاه برون دينى و «عقلايى» چيست؟ ؛ سؤال: طبق اين نظريه بايد گفت دموكراسى فقط يك ارزش طريقى دارد، نه ارزش ذاتى عقلى و عقلايى...؛ سؤال: دموكراسى يعنى چه؟ و تاريخچه‌ى آن را به طور مختصر بيان كنيد. ؛ سؤال: اشاره كرديد كه ظاهرا نظريه‌هاى ديگرى وجود دارد مبنى بر اين كه دموكراسى در...؛ سؤال: آيا ارسطو هم مثل افلاطون از مخالفان دموكراسى به حساب مى‌آيد؟ ؛ سؤال: اگر افلاطون و ارسطو از مخالفين دموكراسى‌اند، چه كسانى جزء حاملان انديشه‌ى دموكراسى...؛ سؤال: جواب شما نقدى بر دموكراسى يونان بود، اما سؤال قبلى اين بود كه چه كسانى حاملان انديشه دموكراسى...؛ سؤال: بر مبناى نگرش برون دينى يا عقلى و عقلايى، چه مبنايى مى‌توان براى ارزش گذارى براى دموكراسى ارايه داد؟؛ سؤال: آيا مردم نمى‌توانند نياز خودشان را تشخيص بدهند؟ ؛ سؤال: دموكراسى در مفهوم رايج خود در غرب بر چه مبانى‌اى استوار است؟ تا ما با آشنايى با آن بتوانيم بيش تر به...؛ سؤال: با توجه به ارتباطى كه بين دموكراسى و انديشه‌ى سوفسطاگرى بيان شد، آيا بحث نسبى گرايى جايگاه اصيل‌ترى...؛ سؤال: با توجه به اين كه يكى از انديشه‌هايى كه امروزه در غرب بسيار رايج است، انديشه حسّ گرايانه پوزيتيوسيم است...؛ سؤال: از آن‌جا كه اُمانيسم به عنوان يكى از زير ساخت‌هاى دموكراسى در غرب به حساب مى‌آيد،....؛ سؤال: چگونه اُمانيسم در غرب، منتهى به مبانى‌اى مانند فاشيست و مانند آن شد؟ ؛ سؤال: در مكتب اسلام، به انسان خيلى ارزش داده شده؛ مثلاً قرآن كريم مى‌فرمايد: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»؛....؛ سؤال: تكثرگرايى و پلوراليسم كه به عنوان يكى ديگر از زير ساخت‌هاى فكرى دموكراسى غربى مطرح است، تعريف كنيد...؛ سؤال: پذيرش تعدد يا پذيرش حقانيت؟ ؛ سؤال: ظاهراً مراد از پلوراليسمى كه مطرح مى‌شود، پلوراليسم سياسى است؛ يعنى دين در مقوله‌ى سياست، عقيم بوده...؛ سؤال: آيا اين اولين نقد بر پلوراليسم سياسى است؟ ؛ سؤال: آيا نظريه‌اى به عنوان گزينش مطرح نيست؟؛ سؤال: با توجه به اين‌كه در نقد مبانى نظرى دموكراسى غربى دو مبنا را مطرح كرديم (اُمانيسم و پلوراليسم يا تكثرگرايى)...؛ سؤال: در مورد سكولاريسم كه به عنوان دومين مبناى دموكراسى غربى مطرح كرديم، توضيح دهيد. ؛ سؤال: اجرا شدن دموكراسى (مردم‌سالارى) در غرب چه نتايج مثبت يا منفى‌اى براى غربى‌ها داشته است...؛ سؤال: دموكراسى غربى، براى مغرب زمين چه دست‌آوردهايى اعم از مثبت و منفى داشته است؟...؛ سؤال: شما رابطه‌ى دموكراسى با رفاه را چگونه ترسيم مى‌كنيد؟ و آيا اگر كشورى، نظام...؛ سؤال: رابطه‌ى توسعه با دموكراسى چگونه ترسيم مى‌شود؟ و چرا غربى‌ها ...؛ سؤال: دموكراسى‌اى كه نه در امريكا و يا كشورهاى غربى به‌وجود آمده، چه پى‌آمد مثبتى...؛ سؤال: با اين‌كه مردم در رأى دادن، با توجه به اين كه سرمايه‌داران تبليغات مى‌كنند، كاملاً آزاد هستند و هر كه را بخواهند...؛ سؤال: آيا نكته‌ى منفى يا نقد ديگرى در باره‌ى دموكراسى حاكم در غرب وجود دارد؟ بيان بفرماييد. ؛ سؤال: نظام دموكراتيك بايد چه شاخصه‌هايى داشته باشد تا كشورهاى خواهان دموكراتيك...؛ سؤال: چرا شاخصه تفكيك قوا براى نظام دموكراتيك محسوب مى‌شود، در حالى كه ممكن...؛ سؤال: آيا تفكيك قدرت تنها ميان اين سه قوا است يا ممكن است به قواهاى ديگرى نيز قدرتى داده شود؟ به چه دليل؟؛ سؤال: نظرتان در مورد انتخابات چيست؟ ؛ سؤال: مشخصه‌ى ديگر دموكراسى حزب‌گرايى بود در اين‌باره توضيح بفرماييد؟ ؛ سؤال: با توجه به اين كه انتخابات يكى از جلوه‌هاى نظام‌هاى دموكراسى است، چه نيازى به احزاب است؟ ؛ سؤال: با توجه به اين‌كه احزاب مطالبات مردم را دسته‌بندى كرده و به حكومت منتقل مى‌كنند...؛ سؤال: تا چه حدى شاخصه‌هاى مطرح شده مثل تفكيك قوا، انتخابات، تحزب و...؛ سؤال: آيا اگر حاكم اسلامى عادل و باتقوا باشد نيازى به نظارت مردمى نيست؟ ؛ سؤال: شاخصه‌هاى ديگرى كه مطرح شد چگونه به دموكراسى منتهى مى‌شود؟؛ سؤال: مردم سالارى دينى يعنى چه؟؛ سؤال: شاخصه‌هاى مردم سالارى دينى كه با آن مى‌توان مردم سالارى دينى را از دموكراسى غربى تشخيص داد چيست؟؛ سؤال: با توجه به اين كه يكى از شاخصه‌هاى مردم سالارى دينى حاكميت و مشروعيت الهى است، مبنا و...؛ سؤال: چه رابطه‌اى ميان مشاركت فعال مردم در دموكراسى غربى و مردم سالارى دينى وجود دارد؟ ؛ سؤال: نقش مشاركتى مردم در پيدايش حكومت دينى چگونه است؟ ؛ سؤال: با توجه به اين كه گاهى گفته مى‌شود اگر مشروعيت حكومت اسلامى از طرف خدا تأمين شود به راحتى...؛ سؤال: در مردم سالارى دينى منشأ مشروعيت حكومت و حاكم اسلامى از كجا است؟؛ سؤال: در يكى از نوشته‌ها آمده بود كه در جامعه‌ى دينى مطابق برداشت سنتى، مردم...؛ سؤال: از آن‌جا كه آزادى، از مفاهيم ارزش‌مندى است كه در اسلام بر آن تأكيد فراوانى شده و...؛ سؤال: تساوى و برابرى افراد جامعه در مردم سالارى دينى چگونه است؟؛ سؤال: در دموكراسى غربى ادعا مى‌شود كه مردم در رسيدن به حاكميت سياسى ...؛ سؤال: در عصر امام معصوم و حضور امام عليه‌السلام چگونه است؟ ؛ سؤال: مبانى مردم سالارى دينى چيست؟ ؛ سؤال: از منظر دين، آيا حكومت جزء لاينفك اسلام است و اسلام براى حكومت برنامه‌اى دارد؟...؛ سؤال: مردم سالارى دينى، از ديدگاه قرآن چيست؟؛ سؤال: مردم سالارى در زندگى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم مخصوصا بعد از بعثت و...؛ سؤال: با توجه به اين كه طبق آيات قرآن، مردم موظف به اطاعت از پيامبر اكرم هستند: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»...؛ سؤال: مردم سالارى در انديشه‌ى امام على عليه‌السلام چه جايگاهى دارد؟؛ سؤال: عمل كرد حضرت على عليه‌السلام در باب مردم سالارى، چه مقدار با انديشه‌هاى...؛ سؤال: در باره‌ى مردم سالارى، دو مسئله قابل تفكيك است: تأسيس حكومت (ايجاد حاكميت) و...؛ سؤال: در زمان غيبت معصوم عليه‌السلام حكومت اسلامى چگونه تشكيل مى‌شود و حاكم آن بايد داراى چه ويژگى‌هايى باشد؟؛ سؤال: قانون اساسى مبتنى بر رأى مردم است و برپايى يك نظام و حاكميت حاكم نيز مبتنى بر قانون اساسى...؛ سؤال: يكى از پرسش‌هايى كه در خصوص قانون اساسى مطرح است، اين است كه ما در قانون اساسى...؛ سؤال: با توجه به اين‌كه فرموديد: انتخاب رييس جمهورى، نمايندگان مجلس و... در قانون با اتكاى...؛ سؤال: آيا اعتبار چنين سمتى براى اين شخص توسط نصب است يا رأى و انتخاب مردم و يا اعتبار ديگرى ؛ سؤال: در اصل ۵۴ قانون اساسى آمده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى عبارت‌اند از: قوه‌ى مقننه...؛ سؤال: منشأ اعتبار قانون اساسى و نقش مردم در اعتبار آن به طور مطلق از جهت فلسفى چيست؟؛ سؤال: كدام يك از دو نظريه مطرح شده، حق است؟؛ سؤال: ما از قانون اساسى ايران، به عنوان ميثاق ملى ياد شد، حال چه تشابه و تفاوتى بين آن و نظريه قرارداد اجتماعى وجود دارد؟