چرا اهل تسنن از وحشي قاتل حضرت حمزه عليه السلام دفاع مي كنند؟
مشخصات كتاب:
چرا اهل تسنن از وحشي قاتل حضرت حمزه عليه السلام دفاع مي كنند؟
نويسنده: غلامحسين مجلسي كوپائي
مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۴۰۱ ه ش
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ چرا اهل تسنن از وحشي قاتل حضرت حمزه عليه السلام دفاع مي كنند؟؛ جنگ احد و شهادت حضرت حمزه عليه السلام عموي پيامبر صلي الله عليه و آله؛ پيامبر صلي الله عليه و آله خون وحشي را هَدَر اعلام كردند؛ اسلام آوردن وحشي؛ وحشي بعد از اسلام ظاهري؛ عاقبت وحشي و مردن در شرابخواري؛ شخصيت حضرت حمزه بن عبدالمطلب عليهما السلام؛ دشمني بني اميه با حضرت حمزه عليه السلام؛ تخريب قبور شهداي احد و حضرت حمزه عليه السلام؛ كتمان فضائل حضرت حمزه عليه السلام؛ تبرئۀ وحشي، قاتل حضرت حمزه عليه السلام؛ نزول آيه قرآن در بخشش وحشي؟!؛ نكتۀ آخر: اين آيه در حق شيعيان ماست؛ آيا وحشي قاتل عموي پيامبر صلي الله عليه و آله حضرت حمزه سيدالشهدا عليه السلام در بهشت است؟!!