اعیاد بزرگ اسلامی: عرفه، قربان، غدیر
مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام
نویسنده:
سيد محمد جواد مُهرى 
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ روز عرفه؛ عید قربان (أضحى) ؛ عید غدیر