تبيين نظام سياسى اسلام در غدير خم
مأخذ: مجله کوثر شماره ۲
مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام	
نویسنده:
محمدجواد صاحبى
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ تبیین نظام سیاسی اسلام در غدیر خم؛ ویژگی های حضرت علی (علیه السلام) از نگاه پیامبر(صلی الله علیه وآله)