عوامل انحراف خلافت و انزوای امام علی (ع)
 مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام
نویسنده:
یوسف غلامی 
منبع:
نشریه مبلغان، آذر ۱۳۸۰، شماره ۲۳ 
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ مقدمه؛ تشریح واقعه؛  ۱) فراهم بودن زمینه؛  ۲) ادعای نسخ فرمان پیامبر؛  ۳) توجیه و تاویل؛  ۴) عادت به مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله؛  ۵) در انتظار تصمیم امام علیه السلام؛  ۶) کینه و حسادت نسبت به علی بن ابی طالب علیهما السلام