عید غدیر در سیره اهل بیت (علیهم السلام)
نویسنده: جواد محدثى
منبع: فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۳۷ 
مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ عید غدیر در سیره اهل‌بیت (علیهم السلام)؛ عید گرفتن غدیر؛ آیین عید غدیر و ائمه (علیهم السلام)