غدیر از دیدگاه جعفر مرتضی عاملی
مقالات ›
عقاید ›
اصول دین
نویسنده:
مرتضی عاملی 
عيد غدير از ديدگاه علامه جعفر مرتضى العاملى
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ عيد غدير خم