غدیر عید امامت و ولایت
مقالات ›
عقاید ›
اصول دین
نویسنده:
علی اصغر صرفه جو 
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ غدیر خم عید امامت و ولایت؛ پیامبر (ص) رهبر جامعه جهانى اسلام؛ سرگذشت غدیر؛ بررسى و تحلیل تازه اى در آیه تبلیغ؛ ولایت، اكمال دین؛ تفسیر «ولایت و مولى»؛ منابع