از کوفه تا پاریس
‌سرشناسه : نوربخش، سیدامین، ۱۳۶۰-
عنوان و نام پدیدآور : از کوفه تا پاریس: نگرشی نوین نسبت به انطباق سلوک حکومتی امیرمومنان علی (علیه السلام)، با مفاد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد/ سیدامین نوربخش.
مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات امیر فدک، ۱۴۰۰ -
ناشر دیجیتالی : موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره : ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۶۶-۱۶-۲ ؛ ج.۱ : ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۶۶-۱۷-۹ ؛ ج.۲ : ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۶۶-۱۸-۶ ؛ ج.۳ : ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۶۶-۱۹-۳
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۴۰۰) (فیپا).
یادداشت : کتابنامه.
عنوان دیگر : نگرشی نوین نسبت به انطباق سلوک حکومتی امیرمومنان علی (علیه السلام)، با مفاد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد.
موضوع : علی‌بن ابی‌طالب (علیه السلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- دیدگاه درباره حقوق بشر
موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I, ۶۰۰-۶۶۱ -- Views on human rights
موضوع : علی بن ابی‌طالب (علیه السلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- سیاست و حکومت
موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I, ۶۰۰-۶۶۱ -- Politics and government
موضوع : کوروش هخامنشی، شاه ایران، - ۵۲۹ق.م. -- سیاست
موضوع : Cyrus, The Great, King of Persia -- Policy
موضوع : سازمان ملل متحد. مجمع عمومی. اعلامیه جهانی حقوق بشر
موضوع : United Nations. General Assembly. Universal Declaration of Human Rights
موضوع : علی‌بن ابی‌طالب (علیه السلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج‌البلاغه -- حقوق بشر
موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah -- Human rights
موضوع : حقوق بشر -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
Human rights -- Religious aspects -- Islam
کتیبه منشور کورش
*Cylander of Cyrus
حقوق بشر -- ایران -- تاریخ -- پیش از اسلام
Human rights -- Iran -- History -- To ۶۳۳
حقوق بشر -- مطالعات تطبیقی
Human rights‪ -- Comparative studies
رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۴۵۹۶۴
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
خلاصه : 
کتاب از کوفه تا پاریس
نگرشی نوین نسبت به انطباق سلوک حکومتی امیرمومنان علی علیه السلام با مفاد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد
مشخصات: ۳ جلد در ۱۸۰۰ صفحه 
ارتباط با نویسنده : ۰۰۹۸۹۱۳۲۶۷۵۸۶۴ - anoorbakhsh۱۴@gmail.com
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیشگفتار ؛ تاریخچه ؛ توضیحات کتاب ؛ فهرست مطالب؛ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ؛ فصل اول: ماده ۱ ؛ فصل دوم: ماده ۲ ؛ فصل سوم: ماده ۳ ؛ فصل چهارم: ماده ۴ ؛ فصل پنجم: ماده ۵ ؛ فصل ششم: ماده ۶ ؛ فصل هفتم: ماده ۷ ؛ فصل هشتم: ماده ۸ ؛ فصل نهم: ماده ۹ ؛ فصل دهم: ماده ۱۰ ؛ فصل یازدهم: ماده ۱۱ ؛ فصل دوازدهم: ماده ۱۲ ؛ فصل سیزدهم: ماده ۱۳ ؛ فصل چهاردهم: ماده ۱۴ ؛ فصل پانزدهم: ماده ۱۵ ؛ فصل شانزدهم: ماده ۱۶ ؛ فصل هفدهم: ماده ۱۷ ؛ فصل هجدهم: ماده ۱۸ ؛ فصل نوزدهم: ماده ۱۹ ؛ فصل بیستم: ماده ۲۰ ؛ فصل بیست ویكم: ماده ۲۱ ؛ فصل بیست و دوم: ماده ۲۲ ؛ فصل بیست وسوم: ماده ۲۳ ؛ فصل بیست و چهارم: ماده ۲۴ ؛ فصل بیستم پنجم: ماده ۲۵ ؛ فصل بیست و ششم: ماده ۲۶ ؛ فصل بیست و هفتم: ماده ۲۷ ؛ فصل بیست و هشتم: ماده ۲۸ ؛ فصل بیست و نهم: ماده ۲۹