مجموعه مقالات اربعين
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:مجموعه مقالات اربعين [كتاب]/ جمعي از نويسندگان پژوهشكده حج و زيارت.
مشخصات نشر:تهران: نشر مشعر، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري:۵۱۹ ص.: مصور
شابك:۱۴۵۰۰۰ ريال: ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۵۹۴-۴
موضوع:حسين‌بن علي (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق. -- اربعين -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
موضوع:Hosayn ibn Ali, Imam III, ۶۲۵ - ۶۸۰ -- Arba'in -- Addresses, essays, lectures
شناسه افزوده:حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. پژوهشكده حج و زيارت
رده بندي كنگره:BP۴۱/۷۵/ م۳ ۱۳۹۴
رده بندي ديويي:۲۹۷/۹۵۳۴
شماره كتابشناسي ملي:۳۸۰۷۸۲۴
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ ديباچه؛ اهميت اربعين حسينى در كلام مقام معظم رهبرى؛ بخش اول:مقالات پژوهشى؛ بخش دوم:اربعين در روزنامه ها