لوح و قلم: بررسی روایت موسوم به وصیت در کتاب الغيبه شیخ طوسی (ره)
سرشناسه : مجتهد سیستانی، سیدمهدی، ۱۳۶۵ -
عنوان و نام پديدآور : لوح و قلم: بررسی روایت موسوم به وصیت در کتاب الغیبه شیخ طوسی.../ سید‌مهدی مجتهد ‌سیستانی.
مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص.
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
عنوان دیگر : بررسی روایت موسوم به وصیت در کتاب الغیبه شیخ طوسی...
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- احادیث
موضوع : Muhammad ibn Hasan, Imam XII -- Hadiths
موضوع : شیخ طوسی، محمدبن حسن، ۳۸۵ - ۴۶۰ق . الغیبة -- نقد و تفسیر
موضوع : احادیث خاص (وصیت)
*Hadiths, Special (Vasiat)
موضوع : مهدویت -- مدعیان
Mahdism -- *Claimers
احادیث مجعول
*Hadiths (Apocryphal)
رده بندی کنگره : BP۱۴۵ /و۶‌م۳ ۱۳۹۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸
شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۵۲۶۳۲
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست؛ پیش گفتار مؤسسه؛ مقدمه؛ بخش اول : بررسی سند حدیث موسوم به وصیت؛ بخش دوم : بررسی محتوای حديث موسوم به وصیت؛ چکیده کتاب