بهداشت روانى در نگاه اسلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كريمي، مرزبان، ۱۳۳۵ -
عنوان و نام پديدآور : بهداشت رواني در نگاه اسلام/ مولف مرزبان كريمي؛ ويراستار گل‌نساء بشكار، حسنا كريمي.
مشخصات نشر : تهران : سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهري : ۴۴۷ ص.
شابك : ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۶۶۸-۰
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۴۴۳ - ۴۴۵.
موضوع : بهداشت رواني -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
Mental health -- Religious aspects -- Islam
بهداشت رواني -- جنبه‌هاي قرآني
Mental health -- Qur'anic teaching
روان‌شناسي اسلامي
Islam -- Psychology
شناسه افزوده : بشكار، گل نسا،  ۱۳۳۹ -، ويراستار
شناسه افزوده : كريمي، حسنا، ۱۳۶۶ -، ويراستار
رده بندي كنگره : BP۲۳۲/۶۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۵
شماره كتابشناسي ملي : ۸۶۷۸۰۴۲
اطلاعات ركورد كتابشناسي : فيپا
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ بهداشت اسلامى در بُعد روانى؛ تعريف بهداشت روانى؛ بيمارى و سلامت روحى و روانى؛ شخصيت سالم و بيمار؛  عوامل سازنده و مؤثر بر رفتار انسان؛ شخصيت و ابعاد آن؛ تيپ‌هاى مختلف شخصيتى؛  طبقه‌بندى خُلق‌ها يا منش‌ها؛ اصطلاح قرآنى شاكله و رابطه آن با شخصيت؛ روح چيست ؟؛ روح چگونه به بدن تعلق مى‌گيرد؟؛ ديدگاه قرآن در مورد روح؛ نفس انسان؛ جايگاه غريزه و فطرت در شخصيت انسان؛ غريزه از ديدگاه امام على(عليه السلام)؛ فطرت؛ رابطه تن و روان؛ اسلام و سلامتى روانى؛ مهمترين ويژگى‌هاى بهداشت روانى در اسلام؛ مهمترين بيمارى‌هاى روانى عصر حاضر؛ تأثيرات آموزه‌هاى اسلام و قرآن بر بهداشت روان؛ راهكارهاى تأمين بهداشت روانى از ديدگاه اسلام؛ راهكارهاى شناختى قرآن براى تأمين بهداشت روانى؛ سلامت و بيدارى فطرت؛ عقل؛ لُب؛ قلب؛ هَوى و هواى نفس؛ حب دنيا ريشه همه گناهان و امراض باطنى؛ شفابخشى و درمانگرىِ قرآن كريم؛ گناه و اقسام آن؛ آثار گناه؛ عوامل ارتكاب گناه؛ انواع بيمارى‌ها و گناهان و راهكارهاى درمان آن‌ها؛ دردها و درمان‌ها از نظر حضرت على(عليه السلام)؛ درمانگري قرآن؛ درمانگري اسلام؛ مقايسه اسلام و ايمان؛ درمانگرىِ ايمان؛ روان درمانى ايمانى؛ درمانگرىِ عمل صالح؛ درمانگرىِ تقوا؛ درمانگرىِ اطاعت و پيروى كردن از خدا و رسول خدا و قرآن و اولى‌الامر؛ درمانگرىِ عزت و كرامت نفس؛ درمانگرىِ دعا، ذكر و نماز؛ موانع استجابت دعا از ديدگاه امام على(عليه السلام):؛ آثار تربيتى نماز :؛ درمانگرىِ صبر و نماز :؛ درمانگرىِ مراقبه و محاسبه دائمى :؛ برخى از خطاهاى اعضا و جوارح :؛ درمانگرىِ عفاف و حجاب؛ درمانگرىِ توبه و استغفار؛ اميدبخش‌ترين آيات قرآن؛ اسباب بخشودگى گناهان :؛ توبه نصوح :؛ توبه درى به سوى رحمت خدا :؛ درمانگرىِ خانواده؛ درمانگرىِ كار؛ درمانگرىِ مشاوره؛ برخى از راههاى دينى و اسلامى درمان رذايل و گناهان و بيمارى‌هاى روانى و معنوى؛ نكته آخر؛ منابع و مآخذ؛ معرفى آثار نويسنده