روزشمار فاطمیه: نگاهی گذرا به حوادث و رویدادها از رحلت پیامبر تا هجوم به خانه فاطمه

سال ۱۳۸۸
روزشمار فاطمیه: نگاهی گذرا به حوادث و رویدادها از رحلت پیامبر تا هجوم به خانه فاطمه
سرشناسه: درخشان، عدنان، ۱۳۵۲ 
عنوان و نام پدیدآور: روزشمار فاطمیه : نگاهی گذرا به حوادث و رویدادها از رحلت پیامبر تا هجوم به خانه فاطمه / استخراج عدنان درخشان. 
مشخصات نشر: تهران: انتشارات تک، ۱۳۸۸. 
مشخصات ظاهری: ۷۲ ص. شابک: ۴ - ۰۴ - ۶۷۳۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸ 
وضعیت فهرستنویسی: فیپا. 
موضوع: فاطمه زهرا ، ۸ قبل از هجرت - ۱۱ ق. سال شمار. 
موضوع: اسلام، تاریخ، از آغاز تا ۱۱ ق. 
رده بندی کنگره: ۹ ر ۴۲ د / ۲ / BP۲۷ 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۷۳ شماره کتابشناسی ملی: ۱۰۷۸۵۵۱ 
ص: ۱
↨
شابک ۴ - ۰۴ - ۶۷۳۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸ ۴ - ۰۴ - ۶۷۳۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸ ISBN 
روزشمار فاطمیه 
مؤلف: عدنان درخشان 
با همفکری: علی لباف - فرشاد عسگری 
ناشر: تک 
حروفچینی و صفحه آرایی: شبیر 
نوبت چاپ: اول / ۱۳۸۸ شمارگان: ۱۰۰۰۰ نسخه چاپ: پدیده گوتنبرگ 
مراکز پخش: خیابان مجاهدین، چهارراه آبسردار، ساختمان پزشکان، واحد ۹ تلفن و فاکس: ۳۶ ۱۸ ۵۲ ۷۷ (۶ خط) تهران، خیابان ایران، خیابان مهدوی پور، پلاک ۶۴ تلفن: ۸۰۱ ۶۶ ۳۳۵ (۴ خط) همراه: ۳۶ ۱۸ ۷۵۲ (۰۹۳۵) 
۱۰۰۰ تومان 
ص: ۲


عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ حوادث روز دوشنبه؛ حوادث روز سه شنبه؛ حوادث روز چهارشنبه؛ حوادث روز پنجشنبه؛ حوادث روز جمعه؛ حوادث روزهای شنبه و یکشنبه؛ حوادث روز دوشنبه؛ حوادث روزهای سه شنبه و چهارشنبه؛ حوادث روز پنجشنبه؛ حوادث روز جمعه؛ حوادث روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه؛ حوادث روز سه شنبه؛ حوادث روز چهارشنبه؛ حوادث روز پنجشنبه؛ حوادث روزهای جمعه تا پنجشنبه؛ دورنمای حوادث فاطمیه؛ منابع استخراج روز شمار فاطمیه