در جستجوی حقیقت
‌سرشناسه:قاسم، اسعدوحید‌
عنوان و نام پديدآور:در جستجوی حقیقت / اسعد‌وحید القاسم؛ ترجمه محمدجواد مهری.
مشخصات نشر:قم: بنیاد معارف اسلامی، ۱۳۷۱.
مشخصات ظاهری:۲۵۳ ص.
فروست:مرکز نشر بنیاد معارف اسلامی قم؛ ۱۸.
شابک:۹۰۰ریال ؛ ۳۵۰۰۰ ریال: چاپ سوم : ۹۷۸-۶۰۰-۱۴۶-۰۰۰-۵‌يادداشت:چاپ دوم: ۱۳۷۲.يادداشت:چاپ سوم: ۱۳۸۹.یادداشت:کتابنامه به‌صورت زیرنویس.
موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (علیه السلام)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت
‌موضوع:شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها‌
شناسه افزوده:مهری، سیدمحمدجواد، ۱۳۲۶ - ، 
مترجم‌شناسه افزوده:بنیاد معارف اسلامی‌
رده بندی کنگره:BP۲۱۲/۵/ق۲د۴ ۱۳۷۱‌
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۱۷‌
شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۱-۲۷۰۲
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه مترجم ؛ پیشگفتار؛ بخش یکم ؛ بخش دوم ؛ بخش سوم ؛ بخش چهارم ؛ بخش پنجم؛ بخش ششم ؛ مهدی منتظر وفتنه ها