وقايع‌الايام : رويدادهاي سال قمري
مشخصات كتاب:
سرشناسه : فقيهي اصفهاني، محمدحسين، ۱۳۳۰ -
عنوان و نام پديدآور : وقايع‌الايام : رويدادهاي سال قمري/محمدحسين فقيهي.
مشخصات نشر : اصفهان: حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، شعبه استان اصفهان، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهري : ۵۶۸ص.
فروست : تاريخ و تمدن؛ ۴.
شابك : ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۵۲-۳۵-۸
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
عنوان ديگر : رويدادهاي سال قمري.
موضوع : اسلام -- تاريخ -- گاهشماري
Islam -- History -- Chronology
گاه‌شماري اسلامي
Islamic chronology
شناسه افزوده : حوزه علميه قم. دفتر تبليغات اسلامي. شعبه استان اصفهان
رده بندي كنگره : BP۱۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۱۲
شماره كتابشناسي ملي : ۸۴۹۶۸۶۰
اطلاعات ركورد كتابشناسي : فيپا
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ طلوع سخن؛ ماه محرم؛ ماه صفر؛ ماه ربيع الاول؛ ماه ربيع الثّاني؛ ماه جمادي الأولي؛ ماه جمادي الثّاني؛ ماه رجب؛ ماه شعبان؛ ماه مبارك رمضان؛ ماه شوال؛ ماه ذي القعده؛ ماه ذي الحجه؛ پاداش خواندن زيارت امين‌الله؛ فهرست موضوعات ذكر شده در كتب اهل تسنن؛ فهرست روايات؛ منابع؛ يادداشت