تدوین پایان‌نامه: شیوه‌ها و مهارت‌ها
سرشناسه : فرامرز قراملکی، احد، ۱۳۴۰ -
عنوان و نام پديدآور : تدوین پایان‌نامه: شیوه‌ها و مهارت‌ها/ احد فرامرزقراملكی، عذرا شالباف؛ تهیه شده در معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه.
وضعيت ويراست : [ویراست ۲؟].
مشخصات نشر : قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری : ۲۲۰ ص.: مصور، جدول.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.
شابک : ۱۰۰۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۶۳-۰۱-۹
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
يادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۱۵-۲۲۰.
یادداشت : نمایه.
موضوع : پایان‌نامه‌ها-- شیوه‌نامه
Dissertations, Academic-- Style manuals
نگارش علمی و فنی -- علوم و تکنولوژی
Technical writing -- Science and technology
تحقیق -- روش‌شناسی
Research -- Methodology
شناسه افزوده : شالباف، عذرا، ۱۳۴۵ -
شناسه افزوده : مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه. معاونت پژوهش
شناسه افزوده : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
رده بندی کنگره : LB۲۳۶۹/ف۴ت۴ ۱۳۹۷
رده بندی دیویی : ۸۰۸/۰۲
شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۲۴۶۶۷
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیشگفتار؛ فهرست اجمالی؛ فهرست تفصیلی؛ فصل اول : نقد کارایی و اثربخشی پایان نامه ها؛ فصل دوم : طرح پژوهشی: چیستی و چرایی؟؛ فصل سوم : مهارت طراحی طرح پژوهشی؛ فصل چهارم : از پرونده علمی تا تحلیل اطلاعات (اجرای طرح پژوهشی) ؛ فصل پنجم : نگارش پایان نامه و رساله؛ فصل ششم : تدوین مقاله علمی پژوهشی؛ نمایه؛ کتابشناسی؛ منابع لاتین