حکومت امام علی (علیه‌السلام) با رویکرد آسیب شناسی تاریخ نگاری عثمانی
سرشناسه : خیرخواه علوی، سیدعلی، ۱۳۵۱ -
عنوان و نام پديدآور : حکومت امام علی (علیه‌السلام) با رویکرد آسیب‌شناسی تاریخ‌نگاری عثمانی/ سیدعلی خیرخواه.
مشخصات نشر : قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری : ۱۷۰ ص.
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۵۰-۹۴۶
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- دیدگاه درباره سیاست و حکومت
موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I, ۶۰۰-۶۶۱ --Views on politics and government 
موضوع : اسلام و سیاست
موضوع : Islam and politics
موضوع : تاریخ‌نویسی اسلامی
موضوع : Islam --Historiography
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا
شناسه افزوده : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
رده بندی کنگره :۱۳۹۷ ۹خ۹س/BP۳۸/۰۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۱۰۱۰۰
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم مرضیه محمدی سرپیری
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ پیشگفتار؛ روش پژوهش؛ منابع پژوهش؛ سابقه پژوهش؛ فصل اول : کلیات؛ فصل دوم : آشنایی با مذهب عثمانیه و تاریخ نگاری عثمانی؛ فصل سوم : نقد گزارش های عثمانی درباره بیعت با امام على علیه السلام؛ فصل چهارم : نقد گزارشهای عثمانی درباره حکومت داری امام على عليه السلام؛ فصل پنجم : نقد گزارش های عثمانی درباره جنگهای امام على عليه السلام؛ منابع و مآخذ