کرامت انسان در اندیشه های مرجعیت
مولف حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی
نشر چکامه ی باران
چاپ اول-پاییز ۱۳۹۷
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه
صفحه آرایی حسین فلاح
طراحی جلد فاطمه هانفی
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نفیسه معظم
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ کرامت مطلق انسان؛ حقوق فطری و کرامت انسانی؛ اسلام، دموکراسی و حقوق بشر؛ حقوق بشر در نهضت حسینی