خوراک های هفت‌گانه بر اساس دیدگاه طب ایرانی، دانش‌نوین، آیات و روایات
‌سرشناسه : پوریزدی، رحمت، ۱۳۶۵-
عنوان و نام پديدآور : خوراک‌های هفت‌گانه بر اساس دیدگاه طب ایرانی، دانش‌نوین، آیات و روایات/ گردآوری رحمت پوریزدی.
مشخصات نشر : قم: انتشارات قدس، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری : ۱۹۲ ص.
شابک : ۴۰۰۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۹-۰۶۷-۴
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه: ص.۱۸۵ - ۱۹۲.
یادداشت : نمایه.
موضوع : اسلام و پزشکی
Medicine -- Religious aspects -- Islam
پزشکی اسلامی
*Medicine, Islamic
پزشکی ایرانی
Medicine, Persian
پزشکی سنتی
Traditional medicine
رده بندی کنگره : BP۲۳۲/۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸۵
شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۶۲۴۴۸
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
انتشارات قدس
خوراک‌های هفت‌گانه 
بر اساس دیدگاه طب ایرانی، دانش نوین، آیات و روایات 
گردآوری: رحمت پوریزدی 
صفحه آرا: سید رضا حسینی 
طراح جلد:
نوبت چاپ: اول بهار ۱۴۰۱ 
چاپ: احسان
شمارگان: ۱۵۰ نسخه 
انتشارات قدس
قم/خیابان شهدا/کوچه ممتاز/ شماره۶۹/تلفکس ۳۷۷۴۴۰۵۳-۰۲۵ 
*** 
_ کلیه حقوق محفوظ می باشد_ 
شابک: ۴-۰۶۷-۳۷۹-۶۰۰-۹۷۸ --- isbn: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۹-۰۶۷-۴
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان.
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب ؛ دیباچه ؛ ۱. خوراک دهانی ؛ ۲. خوراک جذبی یا لمسی ؛ ۳. خوراک شنیداری ؛ ۴. خوراک بویایی ؛ ۵. خوراک دیداری ؛ ۶. خوراک جنسی؛ ۷. خوراک اُنسی و پنداری - رفتاری؛ رابطه تغذیه و ا خلاق ؛ مواعظ و نصايح افلاطون ؛ نمایه ؛ منابع