کتابنامه حضرت نرجس سلام الله علیها
سرشناسه : مهدی‌پور، علی‌اکبر، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور : کتابنامه حضرت نرجس سلام‌الله‌علیها/ علی‌اکبر مهدی‌پور.
مشخصات نشر : [اصفهان]: علی‌اکبر مهدی‌پور، ۱۴۴۴ق. = ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهری : (۶۸ ص.).
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
يادداشت : عنوان روی جلد: کتابنامه حضرت نرجس سلام‌الله‌علیها، معرفی بیش از ۶۸ عنوان کتاب مستقل به زبانهای مختلف.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. ۱. آ - ر. کتابشناسی توصیفی ۱۰۴۰ کتاب مستقل پیرامون حضرت نرجس خاتون سلام‌الله‌علیها.
موضوع : حضرت نرجس سلام‌الله‌علیها مادر امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- کتابشناسی
رده بندی کنگره : Z۸۷۸۲/م‌۹ک‌۲
رده بندی دیویی : ۰۱۶/۲۹۷۹۵۹
ص: ۱


عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ ۱. آخرین سفیر؛ ۲. آخرین عروس: داستان حضرت نرجس مادر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۳. آسمان در آسمان ؛ ۴. ادله ولادت ؛ ۵. اسیری و عروسی: فرازها‌یی از زندگی نرگس خا‌تون (سلام الله علیها)؛ ۶. الاسیرة الرّومیّة، السیدة نرجس (سلام الله علیها) أم الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۷. با قاصدک: داستان های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از تولد تا امامت ؛ ۸. بانوی انجیل (ترجمه السیدة نرجس (سلام الله علیها)) ؛ ۹. بانوی عشق (فیلمنامه) ؛ ۱۰. بانوی کنیزان ؛ ۱۱. بانوی نور ؛ ۱۲. بانویی به اسم ملیکه ؛ ۱۳. بر بام رم: حضرت نرجس (سلام الله علیها)؛ ۱۴. به دنبال آفتاب ؛ ۱۵. به دنبال آفتاب (In pursuance of the sun) ؛ ۱۶. به طراوت با‌ران ؛ ۱۷. پژوهشی نو دربا‌ره ما‌در اما‌م زما‌ن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۱۸. حدیث بشارت (منظوم) ؛ ۱۹. حدیث شب میلاد ؛ ۲۰. حضرت نرگس مادر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۲۱. خاتون عشق (رمان) ؛ ۲۲. خواب‌دیدن مادر امام زمان نرگس ؛ ۲۳. خواستگاری ؛ ۲۴. داستا‌ن زندگا‌نی ما‌دراما‌م زما‌ن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۲۵. دختری از روم ؛ ۲۶. رؤیای نرجس ؛ ۲۷. زیباترین داستان جهان، مادر مصلح کل؛ ۲۸. السیدة نرجس مدرسة الاجیال ؛ ۲۹. شاهدخت رومی، بانو نرگس مادر گرامی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (ترجمه الاسیرة الرّومیّة) ؛ ۳۰. شاهزاده بیزانس ؛ ۳۱. شاهزاده روم ؛ ۳۲. شهزادی ملیکه؛ ۳۳. طلوع یک ستاره ؛ ۳۴. عروس آفتاب، داستان ورود ملیکا (مادر حضرت مهدی) به خاندان اهل بیت (علیهم السلام)؛ ۳۵. عروس بیزانس؛ ۳۶. عطر نرگس؛ ۳۷. غریبه آشنا: همسفر باملیکا مادر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از قصر قیصر روم تا سامرا ؛ ۳۸. کودکی در آسما‌ن ؛ ۳۹. گزارش لحظه به لحظه از میلاد نور ؛ ۴۰. گل نرجس؛ ۴۱. گل نرگس؛ ۴۲. ما‌در اما‌م عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۴۳. مادر باران؛ ۴۴. مادر منتظر ؛ ۴۵. ما‌در موعود ؛ ۴۶. مفرد مذکر غائب (نمایشنامه) ؛ ۴۷. ملیکا (نمایشنامه) ؛ ۴۸. ملیکا "نرگس": شرح زندگی حضرت نرگس خاتون؛ ۴۹. ملیکا مام خورشید عدالت ؛ ۵۰. ملیکا نوه امپراطور مادر امام زمان مسیحی بود مسلمان شد ؛ ۵۱. ملیکا، سرگذشت زندگی نرجس خاتون، مادر امام زمان (کتاب صوتی) ؛ ۵۲. ملیکا، عروس آسمانی (رمان) ؛ ۵۳. من ما‌در اویم / خدیجه مادر آو د اورفنز / Khadijeh mother of the orphans؛ ۵۴. مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) در دامان نرجس (سلام الله علیها)؛ ۵۵. نرجس (سلام الله علیها) حیاتها و جهادها؛ ۵۶. نرجس خاتون (سلام الله علیها) عروس زهرای اطهر ؛ ۵۷. نرجس خاتون (سلام الله علیها) مادر امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)؛ ۵۸. نرجس خاتون مادر امام زمان، حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۵۹. نرجس (سلام الله علیها) مادر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۶۰. نرجس (سلام الله علیها) مادر حضرت حجت (بانویی پاک از خاندان بزرگ) ؛ ۶۱. نرگس "همدم خورشید" ؛ ۶۲. نرگس خاتون در راه است ؛ ۶۳. نرگسدان: داستا‌ن تولد اما‌م زما‌ن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (منظوم) ؛ ۶۴. نفحات من حیاة السیدة نرجس ؛ ۶۵. نور امید ؛ ۶۶. والدة الحجة المنتظرعلویة مطهرة، پژوهشی جامع پیرامون نسب مادر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ؛ ۶۷. ولادة الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)