هارون امت : اثبات افضلیت امیرالمومنین علیه السلام در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت

سال ۱۴۰۲
هارون امت : اثبات افضلیت امیرالمومنین علیه‌السلام در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت
سرشناسه:قربانی دامنابی، حسین، ۱۳۷۳ -
عنوان و نام پديدآور:هارون امت : اثبات افضلیت امیرالمومنین علیه‌السلام در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت/ نویسنده حسین قربانی‌دامنابی.
مشخصات نشر:تهران: زرنوشت، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری:۳۳۲ ص.
شابک:۹۷۸-۶۲۲-۲۸۸-۸۱۲-۱
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
یادداشت:کتابنامه.
عنوان دیگر:اثبات افضلیت امیرالمومنین علیه‌السلام در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت.
موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت
موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, ۶۰۰-۶۶۱ -- *Proof of caliphate
موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت -- احادیث اهل سنت
موضوع:Ali ibn Abi-talib, Imam I, ۶۰۰-۶۶۱ -- *Proof of caliphate -- Hadiths (Sunnite)
موضوع:امامت -- احادیث اهل سنت
Imamate -- Hadiths (Sunnite)
امامت -- دیدگاه اهل سنت
Imamate -- Views of Sunnite
رده بندی کنگره:BP۲۲۳/۵۲
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۵۲
شماره کتابشناسی ملی:۹۲۰۱۲۵۰
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ تقدیم به:؛ فهرست؛ مقدمه؛ پیشگفتار؛ تقریظ دکتر جواد ابوالقاسمی ؛ فصل اول: افضلیت خلیفه ؛ فصل دوم: مقابله با احادیث فضائل علوی و راویانش؛ فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام؛ فصل چهارم: بررسی ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام ؛ فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا ؛ منابع و مآخذ