عروس آل رسول
سرشناسه:حلوائیان، حسین،۱۳۶۱
عنوان و نام پديدآور: زندگانی حضرت شهربانو،عروس آل رسول [کتاب]/ تالیف حسین حلوائیان؛تقریظ سیدمهدی رجایی.
مشخصات نشر:تهران- شهر ری:سمیع،۱۳۹۲
مشخصات ظاهری:۱۲۰ص؛۵/۱۴×۵/۲۱س‌م.
شابک:۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۲-۷۲-۰
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:کتاب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.
موضوع:بی‌بی شهربانو -- سرگذشت نامه
شناسه افزوده:رجایی، سیدمهدی، ۱۳۳۶ -
رده بندی کنگره:BP۵۲/۲ /ب۹‌ح ۸ ۱۳۹۲
رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۷۹
شماره کتاب شناسی ملی:۳۴۰۶۷۷۳
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم زهرا جعفری
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست؛ پیشگفتار ؛ نام ها و فضایل حضرت شهربانو(سلام اللّه علیها)؛ نام های حضرت شهر بانو(سلام اللّه علیها)؛ ویژگی حضرت شهربانو (سلام اللّه علیها) در میان مادران ائمه؛ جنگ نهاوند و مستندات اسارت؛ جنگ خندق و سقوط امپراطوری ایران؛ مشورت پیامبر(صلی الله عليه و آله) با اصحاب؛ پیشگویی رسول خدا (صلى الله عليه و آله)؛ خسرو پرویز و نفرين رسول خدا (صلی علیه و آله و سلم)؛ مستندات اسارت؛ بخش اول:از اسارت تا ازدواج؛ بخش دوم:دوران ازدواج؛ منابع و مآخذ