افسانۀ اصفهان آبی
سرشناسه : احتشامی هونه‌گانی، خسرو
عنوان و نام پديدآور : افسانه اصفهان آبی/ خسرو احتشامی هونه‌گانی
مشخصات نشر : اصفهان: سازمان تبلیغات اسلامی (اصفهان)، حوزه هنری... [و دیگران]، ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهری : ۱۹۰ ص.مصور، عکس
شابک : ۹۶۴-۹۱۸۶۷-۰-۰
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
موضوع : اصفهان -- سرگذشتنامه -- عکسها
شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اصفهان. حوزه هنری
رده بندی کنگره : CT۱۸۸۴/۵/الف‌۳الف‌۷
رده بندی دیویی : ۹۲۰/۰۵۵۹۳
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۸-۳۹۹۷
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
افسانۀ اصفهان آبی
خسرو احتشامی هونه گانی 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 
اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان انتشارات نقش خورشید با همکاری شرکت آتربات 
بنیاد فردوسی اصفهان 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 
ارشاد اسلامی استان اصفهان - شرکت آتریات 
انتشارات نقش خورشید - بنیاد فردوسی اصفهان 
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ مقدمه ناشر ؛ حدیث دوست ؛ افسانۀ اصفهان آبی به روایت شعر؛ افسانه اصفهان آبی به روایت تصویر ؛ افسانه اصفهان آبی به روایت کلک؛ اعلام مثنوی