کتاب سال خانه گرافیک اصفهان ۱
سرشناسه : حلاج، امیرمسعود، ۱۳۴۵ -، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : کتاب سال خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان / گردآورنده امیرمسعود حلاج ؛ به کوشش حوزه هنری استان اصفهان و خانه گرافیک.
مشخصات نشر : اصفهان : طراحان هنر ، ۱۳۹۰ .
مشخصات ظاهری :  ۱۹۲ ص. :مصور ( رنگی ).
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۶-۰۷-۴
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : پوستر‌ها -- ایران
گرافیک -- ایران
شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری (اصفهان)
شناسه افزوده : خانه گرافیک اصفهان
رده بندی کنگره : NC۱۸۰۷ /الف۹‌ح۸ ۱۳۹۰
رده بندی دیویی : ۷۶۹/۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲‌۳‌۵‌۸‌۰‌۶‌۷
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست ؛ واژگان گرافیکی عصر ارتباطات ؛ نخستین خانه گرافیک کشور؛ بازگشت به اصفهان زیستن در آن وگفت وگو با او ؛ الف-درآمد؛ ب: باز بینی چند تصویر از اوج درخشش هنر ایرانی : ؛ گفتگو با تصویر بهشت ؛ فرشید مثقالی؛ مصطفی اسداللهی؛ ابراهیم حقیقی؛ امیر مسعود حلاج؛ محمد علی ناصحی؛ سید مجید عقیلی؛ زاون قوکاسیان ؛ احمد رضامیرمقتدایی ؛ کریم منزوی؛ على سجاديه؛ رسول کمالی؛ ابوالفضل آقایی؛ مهدی غلامی؛ سيد كماالدین علوی؛ پوستر واقعی پوستر نمایشگاهی؛ آهنگ خوش همنوایی فرم و محتوی؛ ... که یاران فراموش کردند عشق ؛ اسامی صاحبان آثار در این بخش :؛ اسامی راه یافتگان به بخش نمایشگاه پوستر برزگداشت اصفهان؛ همایش نگارش و حروف نگاری سوره های قلم و علق ؛ بخش گرافیک ؛ بخش خوشنویسی : ؛ اسامی صاحبان آثار در این بخش: ؛ پوسترهای تایپوگرافی و کالیگرافی (غدیرخم)؛ اسامی صاحبان آثار در این بخش :؛ بیانیه هیات داوران پوسترهای تایپوگرافی و کالیگرافی غدیرخم ؛ یادمان حسین پناهی و خسرو شکیبایی