ناسخ التواریخ در ذکر فضائل حضرت فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها
‌سرشناسه : سپهر، محمدتقی‌بن محمدعلی، ۱۲۱۶ - ۱۲۹۷ق.
عنوان و نام پديدآور : ناسخ التواریخ حضرت فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها/ تالیف محمدتقی لسان‌الملک.
در ذکر فضائل بتول العذراء انسية الحوراء فاطمة الزهراء صلوات اللّه و سلام عليها 
مشخصات نشر : قم: موسسه مطبوعاتی دینی، ۱۳۴۵ -
مشخصات ظاهری : ج.؛ ۲۲ × ۳۴ س‌م.
يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم ، ؟؟۱۳.
مندرجات : .ج. ۴. زندگانی حضرت فاطمه زهرا .
موضوع : اسلام -- تاريخ -- از آغاز
پیامبران -- سرگذشتنامه
ائمه اثناعشر -- سرگذشتنامه
رده بندی کنگره : BP۱۴/س۲ن۲ ۱۳۰۰ی‌ب
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۱۲
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ جزء اول (جلد سوم) ناسخ التواریخ؛ جزء دوم (جلد سوم) ناسخ التواریخ؛ فهرست کتاب