دوران امامت: بیست منبر از دریای معارف امام حسن عسکری علیه السلام
سرشناسه : پورامینی ، محمدباقر، ۱۳۴۷ -
عنوان و نام پدیدآور : دوران امامت: بیست منبر از دریای معارف امام حسن عسکری علیه السلام/ رضا اخوی.
مشخصات نشر : قم: احرار، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری : ۱۰۰ص.؛۱۴×۲۱س م.
موضوع : حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، ۲۶۰ - ۲۳۲ق . سرگذشتنامه 
رده بندی کنگره : BP۱۴/ر۷ت۲ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۱۲
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم نرگس قربانی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ حساس ترین و کوتاه ترین دوران امامت؛ پیش گفتار؛ فصل اول: نگاهی به زندگانی یازدهمین نور امامت؛ نشانه امامت؛ استجابت دعا؛ سر انجام دوری از ائمه علیهم السّلام؛ فصل دوم: منابر عسكريه؛ فصل سوم: گل واژه های نور؛ فصل چهارم: کتاب شناسی