باریافتگان
سرشناسه: طالعی عبدالحسین، ۱۳۴۰ - 
عنوان و نام پدیدآور: باریافتگان / عبدالحسین طالعی 
مشخصات نشر: تهران موسسه فرهنگی نبأ ۱۳۹۵ 
مشخصات ظاهری: ۱۲۰ص. 
شابک: ۷-۵۶ - ۲۲-۶۰۰ - ۹۷۸ : ISBN 
بها: ۳۰۰,۰۰۰ ریال 
وضعیت فهرست نویسی: فیپا 
یادداشت: کتاب حاضر بازنویسی منتهی الامال نوشته عباس قمی باب چهاردهم، دفتر چهارم است. 
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع: محمد بن حسن (عج) امام دوازدهم، ۲۵۵ ق . - - رویت. 
موضوع: محمد بن حسن (عج) ، امام دوازدهم ۲۵۵ ق . - - كرامتها. 
موضوع: قمی، عباس، ۱۳۱۹ - ۱۲۵۴. منتهی الامال - اقتباسها. 
شناسه افزوده: قمی، عباس، ۱۳۱۹ - ۱۲۵۴ منتهی الامال. برگزیده 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۲ ب ۲ ط / ۲۲۴/۴ B 
رده بندی دیویی: ۲۱۲ 
شماره کتابشناسی: ۲۹۵۳۴۸۲
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ سخن ناشر؛ سرآغاز؛ حکایت اول - تشرّف و شفای اسماعیل هرقلی؛ حکایت دوم - تشرّف و حلّ مشکل سید محمد عاملی؛ حکايت سوم - تشرّف- سید محمد جبل عاملی؛ حکایت چهارم - تشرّف و شفا و هدایت سید عطوه حسنی؛ حکایت پنجم - دعای عبرات؛ حکایت ششم - تشرّف امیر اسحاق استرآبادی؛ حکایت هفتم - دعای فرج؛ حکایت هشتم - تشرّف عمربن حمزه؛ حكايت نهم - شفا وتشرّف و جوانی ابوراجح حمّامی؛ حکایت دهم - شفا و تشرّف مرد کاشانی؛ حکایت یازدهم - تشرّف محمد بن عيسى بحريني، وقصه انار در بحرین؛ حکایت دوازدهم - مناظره مردی از شیعه با شخصی از اهل سنّت؛ حکایت سیزدهم - تشرّف و شفای شیخ حُرّ عاملی؛ حکایت چهاردهم - تشرّف مقدّس اردبیلی؛ حکایت پانزدهم - تشرّف- مولی محمد تقی مجلسی و روایت صحیفه سجاديه؛ حکایت شانزدهم - قصه گل و ویرانه ها؛ حکایت هفدهم - تشرّف شيخ قاسم؛ حکایت هجدهم - پاسخگویی امام عصر علیه السلام به فریادخواهی مرد سنّی؛ حکایت نوزدهم - تشرّف- علامه بحر العلوم در مکه؛ حكايت بيستم - تشرّف علامه بحرالعلوم در سرداب مطهر سامرا؛ حکایت بیست و یکم - تأکید آن حضرت در خدمتگزاری پدر پیر؛ حکایت بیست و دوم - تشرّف شيخ حسين آل رحيم؛ حکایت بیست و سوم دور کردن عربهای عنیزه از راه زوّار؛ منابع