مباحثی در نقد کتاب «شهید جاوید»
سرشناسه : جعفری، محمدرضا، ۱۳۱۰ - ۱۳۸۹.
عنوان و نام پدیدآور : مباحثی در نقد کتاب شهید جاوید : به ضمیمه نکات و فوائد تحقیقی/ براساس درس گفتارهای محمدرضا جعفری ؛ تحقیق و تنظیم محمود توکلی، محمد هنرمندی ؛ با همکاری حسین عزیزپور ؛ با نظارت عبدالحسین طالعی.
مشخصات نشر : تهران: موسسه فرهنگی نبأ، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری : ۳۳۶ص.؛ ۱۴×۲۱س م.
شابک : ۳۲۰۰۰۰ ﷼: ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴۱۲۱-۲
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Topics in a critical appraisal of " Shahid-i-Javid"based on speech lessons of Ayatullah Allameh Sheikh Mohammad Reza Ja'fari'.
یادداشت : کتابنامه: ص.[۳۲۱]-۳۳۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : جعفری، محمدرضا، ۱۳۱۰ - ۱۳۸۹. -- وعظ
موضوع : صالحی نجف آبادی ، نعمت الله ، ۱۳۰۳-۱۳۸۵. . شهید جاوید: حسین بن علی علیه السلام -- نقد و تفسیر
موضوع : کتاب های نقد شده Books -- Reviews نقد کتاب -- ایران Book reviewing -- Iran
شناسه افزوده : توکلی، محمود، ۱۳۳۹-
شناسه افزوده : هنرمندی، محمد، ۱۳۶۳-
شناسه افزوده : عزیز پور طهرانی، حسین، ۱۳۶۸-
شناسه افزوده : طالعی ، عبدالحسین ، ۱۳۴۰ -
رده بندی کنگره : Z۳۳۶۹
رده بندی دیویی : ۰۲۸۱/۱۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی : ۷۲۸۹۹۳۴
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ درآمدی بر کتاب؛ فصل ۱ : اجتهاد یا تقلید در اعتقادات؛ فصل ۲ : ایجاد حجت الهی؛ هدف بعثت انبیاء؛ فصل ۳ : درس های عاشورا؛ فصل ۴ : پاسخ به شبهات؛ فصل ۵ : پیوست؛ کتاب نامه