فرجام هدایت : تار و پود زندگی من محمد مهدی هدایت
سرشناسه : هدایت، محمدمهدی، ۱۳۲۶-
عنوان و نام پدیدآور : فرجام هدایت : تار و پود زندگی من محمدمهدی هدایت/ نویسنده احسان بعیدی.
مشخصات نشر : اصفهان: نشر اسپانه، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری : ۱۷۵ ص.: مصور( رنگی)؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۹۱-۳۴-۴
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
عنوان دیگر : تار و پود زندگی من محمدمهدی هدایت.
موضوع : هدایت، محمدمهدی، ۱۳۲۶-
موضوع : ورزشکاران -- ایران-- اصفهان-- سرگذشتنامه Athletes -- Iran-- Esfahan-- Biography ورزش باستانی -- ایران *Zurkhaneh sports -- Iran
شناسه افزوده : بعیدی، احسان اله، ۱۳۶۵-
رده بندی کنگره : GV۶۵۷
رده بندی دیویی : ۷۹۶/۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی : ۹۱۵۲۹۷۳
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ویراستار دیجیتالی : سید محمدعلی حسینی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ بنام هو؛ پیشگفتار؛ مقدمه؛ برف قوس آذر چهل شبانه روز می بارد؛ کلاس دختر آقا، کلاس قرآن؛ پدرهای سیاستمدار؛ پهلوان نعمت الله ادهم و دو برادر؛ کوچ از خانه قدیمی پدربزرگ؛ رویای گود ممکن شد؛ باشگاه جلایی جای حرفه ای ها؛ صورتم را تیغ میزدم مردانه تر شوم؛ ابتدای کوچه مسجد ظلمات؛ برای قهرمانی ورزش نکن؛ تهران و اهواز قبل از ازدواج؛ آب نطلبیده و مراد همه عمر؛ تا عقد و عروسی ...؛ ۴۸ ساعت بندر تا دوبی ؛ آن تریلی ... ؛ ظهر عاشورا، خون و اشک؛ در آسمان باز شد ؛ فعالیتهای انقلابی جدی شد؛ عیاشی آن مامور شهربانی؛ دیدار آیت الله خمینی رحمة الله علیه؛ اولین زورخانه بندر ...؛ اهواز دهلاویه، سوسنگرد؛ بحران اقتصادی ؛ خروج قبل از قطعنامه؛ یاد عاشورای بندر افتادم ؛ به وقت عجمان ؛ فرش نایین ؛ سیل هم آمد ؛ سفارش دو برابر و نیم موجودی؛ خورشید و طلوعی دوباره ؛ زندگی شیرین می شود ؛ خانه هم خریدیم ؛ زمان ازدواج بچه ها ...؛ دلتنگی اصفهان ؛  قلب گرسنه آفریقا یا زادگاهم؛ ایده ای که در دماوند متولد شد؛ آبخشون، جنب بهداشت ؛  انتخاب نام مولایم علی علیه السلام ؛  نقشه سخت موسسه؛  موسسه خرجش را در بیاورد؛ اشکهایم به ناگه ریخت ؛ راه اندازی موسسه تا باشگاهداری ؛ چه فکر میکردیم چه شد؛ حال و روز ناصر ؛ جوانمردی کلید خوشبختی است؛ نجات سه اعدامی با گردهمایی خیرین در موسسه؛ به پایان آمد این دفتر