دعای ابوحمزه ثمالی همراه با صوت، اصلاحات و ویرایش جدید
عنوان قراردادی : دعای ابوحمزه ثمالی
عنوان و نام پدیدآور : دعای ابوحمزه ثمالی همراه با صوت، اصلاحات و ویرایش جدید / برگفته از کتاب مفاتیح نوین آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مشخصات نشر : اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۴۰۳
مشخصات ظاهری : ۲۶ص.؛ ۱۲ × ۱۷ س م.
موضوع : دعا
موضوع : دعای ماه رمضان
رده بندی کنگره : BP۲۷۰/ر۸ن ۹۴ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۴
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ پیشگفتار؛ متن دعای ابوحمزه ثمالى