حکومت نمونۀ امیر مؤمنان علی (علیه السلام)
عنوان و نام پديدآور : حکومت نمونه‌ی امیرمومنان علی(علیه السلام)/ نویسنده هیئت تحریریه موسسه در راه حق
مشخصات نشر : قم: موسسه در راه حق، ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهری : ص ۲۲
شابک : بها:۱۰۰ریال ؛ بها:۱۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
يادداشت : عنوان روی جلد: حکومت نمونه حضرت امیرمومنان علی(ع).
یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
عنوان روی جلد : حکومت نمونه حضرت امیرمومنان علی(ع).
عنوان دیگر : حکومت نمونه‌ی حضرت امیرمومنان علی(ع)
موضوع : علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- سیاست
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP۳۷/۵/ح‌۷۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۲-۳۳۲۷
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم هاجر عابدی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ دوران حکومت حضرت امیر مؤمنان علی علیه اسلام؛ حکومت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام؛ نگاهی به نبرد های حضرت علی علیه السلام:؛ ارشاد پیش از جنگ؛ آغاز جنگ؛ امام در جبهه ی صفین؛ آرایش سپاهیان؛ پایان جنگ؛ روش امام(علیه السلام) با خوارج؛ دعوت به آرامش ؛ حکومت دادگرانه