الهی نامه : بستان راز و گلستان نیاز
سرشناسه : یزدی ، محمدکاظم بن عبدالعظیم ، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ق
عنوان و نام پدیدآور : الهی نامه : بستان راز و گلستان نیاز/ اثر محمد کاظم طباطبائی یزدی ؛ به کوشش استادی
مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری : ص ۲۱
شابک : ۹۶۴-۶۴۲۵-۶۳-۱۷۲۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۴۲۵-۶۳-۱۷۲۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی
عنوان دیگر : بستان راز و گلستان نیاز
موضوع : مناجات
شناسه افزوده : استادی ، رضا، ۱۳۱۶ - ، گردآورنده
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP۲۷۱/۸/ی ۴الف ۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۸
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۴۳۲۵
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم مریم محققیان
الهی نامه 
بستان راز و گلستان نیاز
اثر : آیت الله العظمى آقا سید محمد كاظم طباطبائی یزدی قدس سرّه
متوفای ۱۳۳۷ هجری قمری 
به کوشش: آیت الله استادی 
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ الهی نامه بستان راز و گلستان نیاز