درسهایی پیرامون شناخت قرآن
سرشناسه : رجبی ، محمود، ۱۳۳۰ -
عنوان و نام پدیدآور : درسهایی پیرامون شناخت قرآن/ نوشته ی محمود رجبی، محمود عراقی، علی اکبر میرسیاه.
مشخصات نشر : قم: موسسه در راه حق، ۱۳۶۱.
فروست : موسسه در راه حق؛ ۶۳.... سری معارف قرآن(ن)؛ شماره ۴.
شابک : ۷۰ ریال
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : قرآن-- بررسی و شناخت
شناسه افزوده : عراقی ، محمود
شناسه افزوده : میرسیاه، علی اکبر
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP۶۵/۳/ر۳د۴ ۱۳۶۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۱۰۷۱۰
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ درس اول : اطلاعات ابتدایی درباره ی قرآن ۱؛ درس دوم : اطلاعات ابتدایی درباره قرآن ۲؛ درس سوم : برخی از ویژگی های قرآن؛ درس چهارم : ابعاد اعجاز قرآن ۱؛ درس پنجم : ابعاد اعجاز قرآن ۲؛ درس ششم : چگونه از قرآن بهره مند شویم؟؛ درس هفتم : فرازهایی از قرآن؛ فهرست مطالب کتاب