زیارت جامعه : امام شناسی در گفتار حضرت هادی علیه السلام
عنوان و نام پدیدآور : زیارت جامعه : امام شناسی در گفتار حضرت هادی علیه السلام / هئیت تحریریه موسسه در راه حق
مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری : ص ۴۰
شابک : ۹۶۴-۶۴۲۵-۴۸-۸۱۲۰۰ریال
موضوع : زیارتنامه جامعه کبیره
شناسه افزوده : موسسه در راه حق . هیات تحریریه
رده بندی کنگره : BP۲۷۱/۲۰۴۲۲ /ز۹ ۱۳۷۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۸-۲۳۴۲۴
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ سخن ناشر؛ پیشگفتار؛ زيارت جامعه