سیر تاریخی انجیل برنابا
عنوان قراردادی : انجیل برنابا. فارسی
عنوان و نام پدیدآور : سیر تاریخی انجیل برنابا/ از هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق.
مشخصات نشر : [قم]: موسسه در راه حق، ۱۳۴۶.
مشخصات ظاهری : ۸۵ ص.
شابک : ۳۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : کتابنامه: ص. ۸۲ - ۸۵.
موضوع : انجیل برنابا -- نقد و تفسیر
شناسه افزوده : موسسه در راه حق. هیات تحریریه
رده بندی کنگره : BS۲۹۰۰/ب۴آ۳ ۱۳۰۰ی
رده بندی دیویی : ۲۹۹/۹۳
شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۱۱۶۵۷
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ شناخت نسخه و سیر تاریخی آن؛ برنابا کیست؟؛ تاریخچه اناجیل؛ ایرینایوس و انجیل برنابا؛ شوراى لاودکیه؛ قانون نامه ی کلیساهای غربی؛ انجیل برنابا در کتابخانه ی پاپ داماسوس اول؛ نسخه ای روی سینه ی برنابا در قبر؛ جلاسیوس اول انجیل برنابا را تحریم می کند؛ انجیل برنابا در قانون رسولی فوتيوس؛ جلاسيوس دوم؛ کتابخانه ی سکتوس پنجم؛ ترجمه به زبان اسپانیایی؛ تداول انجیل برنابا؛ ترجمه به انگلیسی؛ ترجمه به عربی و پارسی؛ نسخه ی سریانی؛ نسخه ی کتابخانه ی دانشگاه توکیو ژاپن؛ مطالب انجیل برنابا؛ نشری به تعالیم عیسی مسیح علیه السلام؛ تعالیم مسیحیت از کجا سرچشمه گرفته است؟؛ طومارهای بحرالمیت؛ پولس از نظر برنابا؛ انجیل برنابا به پارسایی دعوت می کند؛ توحید در انجیل برنابا؛ معاد در انجیل برنابا؛ انجیل برنابا درباره ی نماز سفارش می کند؛ برنابا مسیح را پیامبر می شناسد؛ برنابا بر دار رفتن عیسی مسیح را انکار می کند؛ انجیل برنابا و چهار انجیل کلیسا؛ پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (صلى الله عليه وآله وسلم) در انجیل برنابا؛ آیا آمدن پیامبر بزرگ اسلام پیشگوئی شده بود؟؛ محمد، احمد و تسلی دهنده؛ اوصاف دیگر آن حضرت؛ تلاش مذبوحانه؛ آیا انجیل برنابا به عربی نوشته شده است؟؛ بستانی چه می گوید؟؛ میلر مسیحی؛ قاموس کتاب مقدس چه می گوید؟؛ پاسخ به چند اشکال؛ آیا انجیل برنابا را تازه مسلمانی نوشته است؟؛ اشتباهات نسخه های برنابا؛ يوبيل هر صد سال یک بار؟؛ مسیا و مسیح ...؛ آیا انجیل برنابا انجیل مسیح است؟؛ پاورقي ها؛ فهرست