انیمیشن
‏سرشناسه : ایمن، مهراد، ‏‫۱۳۸۷‏-‬، گردآورنده‬‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : انیمیشن/گردآورنده مهراد ایمن، آرمان اکبری ؛ ویراستار ادبی راضیه جوهریان، ویراستار علمی مهسا صالحیان.
‏مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات امیرفدک، ‏‫۱۳۹۷.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۰ ص.‬‬‬‬
‏شابک  : ‭۹۷۸-۶۲۲-۶۴۴۶-۲۸-۰‬‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع  : متحرکسازی
‏موضوع  : Animation (Cinematography)
‏شناسه افزوده : اکبری، آرمان، ‏‫۱۳۸۸‏-‬، گردآورنده‬‬‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭NC۱۷۶۵‭/‮الف‬۹‮الف‬۹ ۱۳۹۷‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۷۸/۵۳۴۷‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۵۴۹۳۷۲۵‬‬‬‬
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ تقدیم به:؛ پیشگفتار:؛ فهرست مطالب؛ فصل اول: تعریف و تاریخچه؛ فصل دوم: انیمیشنهای برتر ایران و جهان وتأثیر آن بر کودکان؛ فصل سوم: انیمیشنهای در عمل؛ منابع