داستان کربلایی کاظم و حافظ قرآن شدن او در یک لحظه
عنوان و نام پدیدآور : داستان کربلائی کاظم و حافظ قرآن شدن او در یک لحظه / تنظیم کننده موسسه در راه حق
مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهری : ۶۳ ص .مصور، عکس
شابک : ۵۰۰ریال ؛ ۵۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : چاپ سوم : ۱۳۷۴؛ بها: ۹۰۰ ریال
یادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۷۸؛ ۲۵۰۰ ریال :ISBN ۹۶۴-۶۴۲۵-۶۱-۵
یادداشت : عنوان دیگر: کربلائی کاظم .
عنوان دیگر : کربلائی کاظم .
عنوان دیگر : کربلائی کاظم
موضوع : کربلائی کاظم ، ۱۳۳۷ - ۱۲۶۱
موضوع : حافظان -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP۸۱/۵/ک۴د۲ ۱۳۷۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۹۲۴
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۳-۹۲۸
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیشگفتار؛ بخش اول : توضیحات دهگانه؛ بخش دوم : اظهار نظر گروهی از مراجع تقلید و علما و اساتید درباره کربلایی کاظم؛ بخش سوم : اصل داستان کربلایی کاظم