حديث شب ميلاد
مشخصات كتاب:
سرشناسه: بحريني، مجتبي، ۱۳۲۵-
عنوان و نام پديدآور: حديث شب ميلاد/ نگارش مجتبي بحريني؛ ويراستار محمدكاظم مددي
مشخصات نشر: تهران: منير، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري: ۱۱۹ص.
شابك: ۴۹۰۰ريال: ۹۶۴-۵۶۰۱-۶۱-۴؛ ۱۲۰۰۰ريال(چاپ سوم)
يادداشت: چاپ سوم: ۱۳۸۵.
يادداشت: كتابنامه: ص. [۱۱۷] - ۱۱۹؛ همچنين به‌صورت زيرنويس
موضوع: (م ح م د) بن حسن(عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - سرگذشتنامه
رده بندي كنگره: BP۵۱/ب‌۳ح‌۳۶
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۹
شماره كتابشناسي ملي: م‌۷۹-۱۲۸۳۳
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ حكيمه خاتون، بانوي راز دار (عمه مولود)؛ ميلاد مولود؛ پدر با پسر چه مي كند؟؛ مولود كريم