ترجمه المراجعات : گفت و شنودهای مذهبی حق جو و حق شناس
سرشناسه:شرف‌الدین، عبدالحسین، ۱۸۷۳ -۱۹۵۸م.
عنوان قراردادی:المراجعات. فارسی. برگزیده
عنوان و نام پديدآور:گفت و شنودهای مذهبی حق‌جو و حق‌شناس/ شرف‌الدین‌موسوی؛ گزینش و بازنویسی علی‌اصغر مروج‌خراسانی؛ استفاده از ترجمه محمدجعفر امامی.
مشخصات نشر:قم: بنیاد معارف اسلامی، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری:۴۳۲ ص.
فروست:مرکز نشر بنیاد معارف اسلامی قم؛ ۵۷.
شابک:۴۰۰۰ ریال ؛ ۶۵۰۰ ریال : چاپ سوم‌۹۶۴-۶۲۸۹-۱۸-۵ ؛ ۷۵۰۰ ریال(چاپ چهارم) ؛ ۸۵۰۰ ریال (چاپ پنجم) ؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ ششم) ؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم) ؛ ۴۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)
يادداشت:چاپ سوم: ۱۳۷۶ 
يادداشت:چاپ چهارم: ۱۳۷۸
يادداشت:چاپ پنجم: ۱۳۸۰
يادداشت:چاپ ششم: ۱۳۸۵ (فیپا)
يادداشت:چاپ هشتم: ۱۳۸۵.
يادداشت:چاپ نهم : پاییز ۱۳۸۷ .
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس .
موضوع:شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
کلام شیعه امامیه
اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
شناسه افزوده:مروج خراسانی، علی اصغر، گردآورنده
شناسه افزوده:امامی، محمدجعفر، ۱۳۲۲ - ۱۳۸۷.، مترجم
شناسه افزوده:بنیاد معارف اسلامی
رده بندی کنگره:BP۲۱۲/۵/ش‌۴م‌۴۰۴۲۱۷ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۱۷۲
شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۴-۱۹۶۲
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ سخن كنگره علامه شرف الدين؛ سخن ناشر؛ سخنى از استاد، آية اللّه سبحانى(مدّ ظلّه العالى)؛ تقديم...؛ پيشگفتار؛ حق جو؛ حق شناس؛ مبحث اوّل: رهبرى مذهبى امامت در مذهب؛ مبحث دوّم: رهبرى عمومى خلافت پيامبر(ص)؛ فهرست مطالب